Groepsindeling Internationale Coach, privélessen Dave en DDD trainersteam

Groepsindeling en trainingen Samuel Morais

Groepsindeling wedstrijdrijders Dazzling Dordt Days 2017:

 • Talentengroep: KNSB circuit en recreatieve wedstrijdrijders.
 • Topgroep: alleen rijders niveau ONK
 • Mastergroep: alleen rijders niveau ONK en minimaal dubbel Axel.
 • De indeling van de groepen wordt gemaakt op basis van de categorie waar de rijd(st)er in uitkwam in het seizoen 2016-2017.

De Topgroep en Mastergroep hebben twee ijstrainingen en de off-ice trainingen gezamenlijk, daarnaast hebben beide groepen twee ijstrainingen gescheiden met maximaal 14 rijders op het ijs.

De groepslessen gegeven door Samuel Morais zijn alleen toegankelijk voor deelnemers uit de talentengroep die:

 •  Het volledige programma van week 1 volgen
 •  Kosten voor de groepslessen zijn € 50,00 per week bij inschrijving voor 14 juni 2017

De groepslessen gegeven door Samuel Morais zijn alleen toegankelijk voor deelnemers uit de topgroep die:

 • Het volledige programma van week 1 volgen
 • Kosten voor de groepslessen zijn € 50,00 per week bij inschrijving voor 14 juni 2017

Privé lessen aanvragen bij Samuel Morais:
Voorwaarden voor het aanvragen van privé lessen bij Samuel:

 •  De privé lesen zijn verdeeld in blokken van 15 of 25 minuten
 •  Kosten voor privé lessen zijn € 28,50 voor 15 minuten en € 47,50 voor 25 minuten
 •  Vanaf Talentengroep
 •  Het volledige programma van week 1 volgen
 •  Deelnemen aan de groepsles van Samuel Morais

De privé lessen bij Samuel Morais kunnen worden aangevraagd op het inschrijfformulier Dazzling Dordt Days 2017  en kunnen worden aangevraagd door de deelnemers die aan bovenstaande voorwaarden voldoen.  Een aanvraag van een of meerdere lessen is geen garantie dat deze worden toegekend. Alle aanvragen worden aan Samuel Morais voorgelegd en na 14 juni 2017 zal er een schema komen met de privé lessen en hierin wordt dan duidelijk welke aanvraag wordt gehonoreerd. Deze beslissing wordt gemaakt door Samuel Morais en niet door de trainers en organisatie van Dazzling Dordt Days.

Privé lessen aanvragen bij het DDD trainersteam:
Privélessen zijn tevens te boeken bij het DDD trainersteam op het inschrijfformulier Dazzling Dordt Days 2017.
Na inschrijving zal de organisatie u per mail hierover nader informeren.

De organisatie van Dazzling Dordt Days behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de groepsindeling toe te passen.