Groepsindeling internationale coaches, privélessen Dave, Samuel en DDD trainersteam

De groepslessen door Dave Ferland en Samuel Morais zijn alleen bestemd voor deelnemers uit de talenten- en topgroep die:

  • Het volledige programma van 1 week volgen
  • Kosten voor de groepslessen zijn € 50,00 per week bij inschrijving voor 1 juli 2018

Privé lessen aanvragen bij  Dave Ferland en Samuel Morais:
Voorwaarden voor het aanvragen van privé lessen bij Dave en Samuel:

  •  De privé lesen zijn verdeeld in blokken van 25 minuten
  •  Kosten voor privé lessen zijn  € 47,50 voor 25 minuten
  •  Vanaf Talentengroep
  •  Het volledige programma van week 1 volgen
  •  Deelnemen aan de groepsles van  Dave en Samuel

De privé lessen bij Dave en Samuel kunnen worden aangevraagd op het inschrijfformulier Dynamic Dordt Days 2018  en kunnen worden aangevraagd door de deelnemers die aan bovenstaande voorwaarden voldoen.  Een aanvraag van een of meerdere lessen is geen garantie dat deze worden toegekend. Alle aanvragen worden aan Dave en Samuel  voorgelegd en na 1 juli 2018 zal er een schema komen met de privé lessen en hierin wordt dan duidelijk welke aanvraag wordt gehonoreerd. Deze beslissing wordt gemaakt door  deze coaches  en niet door de trainers en organisatie van Dynamic Dordt Days.

Privé lessen aanvragen bij het DDD trainersteam:
Privélessen zijn tevens te boeken bij het DDD trainersteam op het inschrijfformulier Dynamic Dordt Days 2018.
Na inschrijving zal de organisatie u voor aanvang van de stage per mail hierover nader informeren.

De organisatie van Dynamic  Dordt Days behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de groepsindeling toe te passen.