Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden 2017

1. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst van de betaling behandeld.

2. De inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen.

3. Als datum van inschrijving geldt de datum van betaling.

4. Er kan alleen deelgenomen worden aan Dazzling Dordt Days 2017  als het volledige lesgeld is voldaan voor aanvang van de zomerstage.

5. Annuleringen dienen altijd schriftelijk per e-mail op  dazzling2017@gmail.com bij de organisatie te geschieden,  de datum van ontvangst van de
annulering geldt als annuleringsdatum.

6. Bij annuleringen tot 14 juni 2017 worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.
Bij annulering na 14 juni 2017 wordt er € 50,00 administratiekosten in rekening  gebracht.
Bij annulering bij aanvang of tijdens de stage is men te allen tijde het volledige cursusgeld verschuldigd.

7. Het tarief met korting is alleen van toepassing als de betaling voor 14 juni 2017 is bijgeschreven op het rekeningnummer van de vereniging.

8. Deelname aan Dazzling Dordt Days 2017  is op eigen risico en de deelnemer moet zelf zorgdragen voor een ongevallen verzekering.

9. In alle gevallen van twijfel aangaande bovenstaande punten zal het bestuur van Kunstrijvereniging De Drechtsteden Dordrecht een beslissende stem hebben.