Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden Dynamic Dordt Days 2018

  1. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst van de betaling behandeld.
  2. De inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen.
  3. Als datum van inschrijving geldt de datum van betaling.
  4. Er kan alleen deelgenomen worden aan Dynamic Dordt Days 2018  als het volledige lesgeld is voldaan voor aanvang van de zomerstage.
  5. Annuleringen dienen altijd schriftelijk per e-mail op  dynamic.dordt.days@gmail.com bij de organisatie te geschieden, de datum van ontvangst van de annulering geldt als annuleringsdatum.
  6. Bij annuleringen tot 1 juli 2018 worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.
  7. Bij annulering na 1 juli 2018 wordt er € 50,00 administratiekosten in rekening  gebracht.
  8. Bij annulering bij aanvang of tijdens de stage is men te allen tijde het volledige cursusgeld verschuldigd.
  9. Het tarief met korting is alleen van toepassing als de betaling voor 1  juli 2018 is bijgeschreven op het rekeningnummer van de vereniging.

 

Deelname aan Dynamic Dordt Days 2018  is op eigen risico en de deelnemer moet zelf zorgdragen voor een
ongevallen verzekering.

In alle gevallen van twijfel aangaande bovenstaande punten zal het bestuur van Kunstrijvereniging De Drechtsteden Dordrecht een beslissende stem hebben.