Huishoudelijk reglement

Voor onze leden  en hun ouders/verzorgers/begeleiders gelden bepaalde regels waar men zich aan dient te houden.

 1. Sportief gedrag zowel op als buiten het ijs tegenover alle leden van DDD maar ook tegenover leden van andere verenigingen.
 2. Te allen tijde dienen de aanwijzingen van de coach gevolgd te worden, zowel door leden als hun begeleiders.
 3. Op tijd komen voor de lessen. Te laat komen is storend voor zowel de leden als voor degene die les geeft.
 4. Laat geen afval achter in de kleedkamer of op de ijsbaan. Er staan voldoende afvalbakken. Indien de kleedkamer vuil aangetroffen wordt,
 5. dan verzoeken wij u dit te melden bij de ijsmeesters.
 6. Gevonden voorwerpen afgeven bij de receptie in de centrale hal. Ben je zelf iets kwijt, dan kun je bij de receptie informeren. Gevonden voorwerpen worden  na afloop van het seizoen weggegooid.
 7. Gelieve tijdens de schaatslessen handschoenen te dragen; dit is voor je eigen veiligheid.
 8. Het is begeleiders niet toegestaan tijdens de lessen langs de boarding te staan. Het bekijken van  de lessen vanaf de tribunes is mogelijk tijdens de kijkles. Deze is elke 1e les in de maand. Tijdens de proefles  en 1e en 4e snuffelles is het toegestaan vanaf de tribune de les te bekijken.
 9. Buiten het ijs schaatsbeschermers gebruiken.
 10. In het restaurant mogen geen zelf meegebrachte dranken of etenswaren genuttigd worden. Verder gelden de regels van het restaurant.
 11. Uiteraard zijn geweld en diefstal niet toegestaan.
 12. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers.

DDD zal bij herhaaldelijk overtreden van de huisregels door leden of hun ouders/begeleiders maatregelen nemen.

De ijsmeesters zijn in het bezit van een EHBO-diploma en waar nodig zullen zij worden ingeschakeld.