De groepslessen gegeven door  Yuri Tishkov en Paméla Morin zijn alleen toegankelijk voor deelnemers uit de talentengroep die:

  •  Het volledige programma van week 1 volgen
  •  Kosten voor de groepslessen zijn € 50,00 per week bij inschrijving voor 1 juli 2019

Privé lessen aanvragen bij  Yuri en Paméla:
Voorwaarden voor het aanvragen van privé lessen bij Yuri en Paméla:

  •  De privé lessen zijn verdeeld in blokken van 25 minuten
  •  Kosten voor privé lessen zijn € 25,00 voor 25 minuten
  •  Vanaf Talentengroep
  •  Het volledige programma van volgen
  •  Deelnemen aan de groepslessen van Yuri en Paméla

De privé lessen bij  Yuri Tishkov en Paméla Morin  kunnen worden aangevraagd op het inschrijfformulier  Dynamic  Dordt Days 2019  en kunnen worden aangevraagd door de deelnemers die aan bovenstaande voorwaarden voldoen.  Een aanvraag van een of meerdere lessen is geen garantie dat deze worden toegekend. Alle aanvragen worden aan Yuri en Paméla  voorgelegd en na 1 juli 2019  zal er een schema komen met de gehonoreerde aanvragen voor  privé lessen.
Deze beslissing wordt gemaakt door Yuri Tishkov en  Paméla Morin  en niet door de trainers en organisatie van Dynamic  Dordt Days.

Privé lessen aanvragen bij het DDD trainersteam:
Privélessen zijn tevens te boeken bij het DDD trainersteam op het inschrijfformulier  Dynamic  Dordt Days 2019.
Na inschrijving zal de organisatie u per mail hierover nader informeren.

De organisatie van Dynamic Dordt Days behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de groepsindeling toe te passen.

Pamela Morin
Yuri Tishkov