Stichting Leergeld

Alle kinderen mogen meedoen!

Stichting Leergeld laat alle kinderen meedoen
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (schoolbenodigdheden, kamp en excursies) zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op steun van Stichting Leergeld.

Voor wie is Stichting Leergeld bedoeld?
Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:

·         met een laag inkomen;
·         woonachtig in de gemeente waar Leergeld gevestigd/werkzaam is;
·         die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling;
·         die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen.

Om welke kosten gaat het?
Met een vergoeding van Stichting Leergeld kunnen kinderen deelnemen aan de genoemde activiteiten. Zo wordt voorkomen dat ze buitengesloten worden. Het gaat om kosten die niet of gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening (bijv. Bijzondere Bijstand) voor:

·         school;
·         sportclub;
·         vereniging;
·         kunstzinninge vorming.

Meer informatie?
Stichting Leergeld Drechtsteden
Postbus 8001
3301 CA DORDRECHT
e-mail: info@leergelddrechtsteden.nl
website: http://www.leergelddrechtsteden.nl/
telefoon: 078-612 31 19