Tarieven schaatslessen

Tarieven t/m 7 juli 2018

Uitvaldata
Lesdag Groep Tijd *) Lesgeld van 25-8 t/m 31-12-2018 Lesgeld van 1-10 t/m 31-12-2018 Lesgeld van 1-11 t/m 31-12-2018
maandag volwassenen 17.15-18.15 uur € 150,00/ knipkaart €100,00 € 102,00/ knipkaart €100,00 € 60,00/ knipkaart €100,00
maandag basisschaatsen jeugdplus (vanaf 12 jaar) 17.15-18.15 uur € 150,00 € 102,00 € 60,00
maandag basisschaatsen jeugd (4 t/m 11 jaar) 17.30-18.30 uur € 150,00 € 102,00 € 60,00
woensdag basisschaatsen jeugd (4 t/m 11 jaar) 17.15-18.15 uur € 145,50 € 110,50 € 70,00
woensdag basisschaatsen jeugd (6 t/m 11 jaar) 17.15-18.45 uur € 212,50 € 165,00 € 105,00
woensdag basisschaatsen jeugdplus (vanaf 12 jaar) 16.30-17.30 uur € 145,00 € 110,50 € 70,00
woensdag basisschaatsen volwassenen 16.30-17.30 uur knipkaart €100,00 knipkaart €100,00 knipkaart €100,00
vrijdag basisschaatsen volwassenen 09.30-10.30 uur knipkaart €100,00 knipkaart €100,00 knipkaart €100,00
zaterdag basisschaatsen jeugd (4 t/m 11 jaar) 12.00-13.00 uur € 150,00 € 93,50 € 60,00
zaterdag basisschaatsen jeugdplus (vanaf 12 jaar) 12.00-13.00 uur € 150,00 € 93,50 € 60,00
zaterdag basisschaatsen jong volwassenen tot 30 jaar 13.00-14.00 uur € 150,00 € 93,50 € 60,00
*) Tijden onder voorbehoud
**) lesgeld exclusief contributie
Uitvaldag Uitvaldatum Reden
Vrijdag 26-10-2018 les volwassenen herfstvakantie
Zaterdag 24-11-2018 Activiteit AS Ziekenhuis
Maandag 24-12-2018 Kerstavond
Dinsdag 25-12-2018 1e kerstdag
Woensdag 26-12-2018 2e kerstdag
Zaterdag 29-12-2018 Recreatief schaatsen Optisport
4-1 t/m 16-1-2019 EK Shorttrack

Wij wijzen u erop dat gemiste lessen niet ingehaald  kunnen worden op een andere dag of tijdstip. Alleen uitval door het wegvallen van ijs of andere en nog onbekende redenen zal, behoudens overmacht,  worden gecompenseerd door de vereniging.  De nu reeds bekende uitvaldagen zijn al  gecompenseerd in het lesgeld.

Tijdens speciale activiteiten, zoals Sinterklaasfeest, Diplomaschaatsen e.d. zullen de lessen 1 uur duren, hier is bij de prijs van de lessen van 1.30 uur al rekening mee gehouden.

De bedragen zoals hierboven vermeld betreffen het lesgeld, exclusief contributie.
Dit geldt niet voor de knipkaarten (€ 100,00 voor 10 lessen).

–    De contributie t/m 16 jaar bedraagt  voor een jaar  € 60,00. Vanaf 17 jaar is dit € 70,00,– op jaarbasis.
(** bij aanvang van het lidmaatschap wordt het bedrag van de contributie aangepast ).
De contributie vindt u terug op de factuur  (als je twee keer schaatst betaal je één keer contributie).
Prijzen voor het lesgeld zijn exclusief contributie.

–    Nieuwe leden betalen een éénmalige bijdrage in de administratiekosten van € 45,00.
Bij het inschrijfgeld is inbegrepen de eerste aanschaf van het clubvest  met DDD logo.

–    In geval er geen e-mail adres opgegeven wordt aan de ledenadminiustratie zal er voor de extra administratieve handelingen
€ 15,00 per seizoen gefactureerd worden.

Als u eenmaal lid bent geworden wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd per 1 januari, tenzij het lidmaatschap is opgezegd voor 1 december
Het komende verenigingsjaar ontvangt u twee maal een factuur met daarin opgenomen de contributie en het lesgeld over de twee periodes.
Lidmaatschap opzeggen: Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar dient uiterlijk op 1 december te geschieden.
Elke opzegging dient schriftelijk (kan per mail) te geschieden  bij de ledenadministratie onder vermelding van
de volledige naam en lesdag van de betreffende persoon en graag vernemen wij de reden van opzegging.
Na opzegging ontvangt u binnen 14 dagen een bevestiging per mail.  Indien u geen bevestiging ontvangt dan is de opzegging niet door ons ontvangen.
Bij te late opzegging kan de penningmeester/ledenadministratie € 15,00 administratiekosten en/of een maand lesgeld extra in rekening brengen. Wilt u tussentijds opzeggen dan is dit  mogelijk voor 1 juli. In geval van tussentijdse opzegging loopt het lidmaatschap van de vereniging
wel door en zal aan u € 15,00 administratiekosten worden  berekend voor tussentijdse opzegging. U ontvangt geen factuur voor het lesgeld  over de periode 1 juli tot januari.
Opzegging, adres-, e-mailwijzigingen en wijziging in lesdag/tijden  kunt u doorgeven per e-mail bij Adrie de Sterke  op  ledenadministratie@ddd-kunstrijden.nl

De kosten voor sporten kunnen hoog oplopen. Met een laag inkomen toch kinderen laten sporten? Klik dan hier voor informatie over de Stichting Leergeld.
Bankrelatie Rabobank
IBAN NL17 RABO 0161125867
t.n.v. KRV Drechtsteden